Geen producten (0)

Prijsbeleid


Oude prijsvoering


De prijzen van de kunstwerken van Adri Dijkhorst zijn tot stand gekomen in een langdurig proces van marktwerking vanaf 1984, het jaar dat hij afstudeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten Utrecht. Vanwege zijn almaar toenemende succes, de kunstenaar verkocht gedurende zijn carrière meer dan 600 kunstwerken*, bleef de prijs van zijn werk gestaag stijgen tot ongeveer 2011. Daarna bleven ze min of meer constant. Prijzen waren standaard gekoppeld aan techniek en drager (olieverf op linnen, grafiek op papier, enzovoort), aan het formaat en eventueel ook aan de wijze waarop het was ingelijst.


Huidige prijsvoering


Bij aanvang van de Galerie Shop, in de maand mei 2021, is besloten de oude wijze waarop de prijs werd bepaald definitief los te laten. Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste omdat in de Galerie Shop een groot aantal kunstwerken zijn opgenomen, die om diverse redenen niet eerder aan het publiek werden aangeboden. Ten tweede omdat het criterium van prijsvoering louter gebaseerd op techniek en formaat volgens de nieuwste inzichten van de kunstenaar en zijn vertegenwoordiger simpelweg tekort schiet. Er is besloten rekening te gaan houden met criteria als de exclusiviteit van een kunstwerk binnen het oeuvre van de kunstenaar en ook met de kwaliteit van ieder werk afzonderlijk. Zo is het gerechtvaardigd dat sleutelwerken meer kosten vanwege hun artistieke belang dan werken die daaruit voortvloeien. Bovendien is besloten om alsnog rekening te houden met de zakelijke klap die de kunstwereld kreeg te verwerken vanaf 2008 als gevolg van de kredietcrisis. Een en ander heeft ertoe geleid dat de prijsvoering van het werk van Adri Dijkhorst grondig is veranderd. Het goede nieuws voor de consument is dat de prijzen als gevolg van de beschreven verandering in het prijsbeleid gemiddeld genomen zijn gedaald. 
* Dit is het minimale aantal, gebaseerd op een ruwe maar betrouwbare schatting.